Úvod

Úvodní slovo

RiedlbauchMinisterstvo kultury je již tradičně spolupořadatelem Dnů evropského filmu. Pokládáme za důležité, aby český divák dostal příležitost vidět i ty filmy, které by se z různých důvodů do běžné distribuce nedostaly, ale které svědčí o aktuálním vývoji evropské kinematografie.

V evropské kinematografii se v posledních letech objevilo několik filmů, které překročily zeměpisné i jazykové hranice a zaznamenaly v evropských kinech úspěch. Je to tím, že některá témata jsou Evropě společná – světové války, hrůzy holocaustu, stíny nedávné minulosti, otázky viny a odpuštění. Všechny evropské státy věnují svým kinematografiím pozornost, a protože tato oblast je finančně nesmírně náročná, finančně podporují filmovou tvorbu, výrobu a distribuci. Proto věřím, že nás čeká i nadále mnoho zajímavých filmů, a že nám je tato přehlídka bude přinášet i v dalších letech.

Dny evropského filmu již sedmnáct let dávají českým divákům příležitost vidět to nejzajímavější, co bylo v tom kterém roce v Evropě natočeno, a tak přeji letošnímu ročníku plné sály a divákům filmy, které je zaujmou.

Prof. Václav Riedlbauch
ministr kultury

 

MoozovaDrazí milovníci filmového umění,

filmy nám umožňují, možná ve větší míře než jiný druh uměleckého vyjádření, vžít se do osudů jiných lidí, sdílet jejich obavy, přání, prožitky a radost.

Letošní festival uvede speciální výběr evropských filmů, které by nás měly přimět přemýšlet také o těch stránkách lidského bytí, jež se běžně snažíme z našeho každodenního života vytěsnit: o chudobě a vytlačování některých skupin obyvatel na okraj společnosti.

Evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení nám připomíná, že v Evropě narůstá počet lidí žijících v chudobě a že je nutné udělat něco pro nápravu sociálních nerovností.

Jako vedoucí Zastoupení Evropské komise v České republice jsem velmi ráda, že můžeme festival podpořit a chtěla bych poděkovat organizátorům, že festival využili v zájmu lidí, kteří se musejí s chudobou a sociálním vyloučením potýkat. Nás ostatní to nutí se o tyto důležité společenské otázky zajímat a oprostit se od stereotypů a předsudků, jež se k chudobě váží.

JUDr. Irena Moozová
Vedoucí Zastoupení Evropské
komise v České republice

 

BemVážení přátelé filmových zážitků,

evropský film je výjimečný fenomén a má své nepřehlédnutelné kvality, které mu mezi produkcí jiných dávají punc mimořádnosti. Svého času mu pesimisté prorokovali drtivou prohru a zánik v konkurenci zámořských filmových studií, hlavně těch hollywoodských. Ale jejich černé vize nebyly, naštěstí, naplněny. Evropa má ve filmové tvorbě silné kořeny, které nelze vyvrátit a které vytváří solidní základ pro rozvoj evropského filmu i v 21. století.

Zcela jistě se do evropského filmu promítají i tisícileté tradice a existence velkých kultur našeho kontinentu, ať již řecké, římské, keltské, prvky slovanské vzájemnosti, renesanční obrazotvornost i barokní vznešenost. Najdete v něm zrcadlo lidské sounáležitosti, vzájemnosti, snahy nežít jen pro sebe, vnímat city druhých. Proto jsem rád, že Praha v rámci Dnů evropského filmu může představit zájemcům pestrou přehlídku toho nejlepšího, co vyšlo z evropských kamer, scénářů a studií. Myslím, že každý divák si zde najde svá témata, své autory a umělce, nikdo jistě neodejde z kina se zklamáním.

Přeji Vám všem co nejkrásnější filmové a umělecké zážitky.

MUDr. Pavel Bém
primátor hlavního města Prahy

 

Onderka Vážení milovníci stříbrného plátna,

velmi mě těší, že vás mohu opět přivítat na festivalu, který nás přenese do filmové Evropy. Během sedmnácti let své existence se Dny evropského filmu staly renomovaným festivalem obohacujícím jarní kulturní nabídku v našem městě. Je příjemné sledovat, jak každým rokem více a více filmových nadšenců míří do setmělých sálů brněnských kin, aby se nechali unést fenoménem zvaným evropský film. Obecně patří film ke komunikačním prostředkům s velkým dosahem i vlivem a tvůrcům i divákům dává možnost sdělení a sdílení pocitů, postojů, názorů. Dobrý evropský film by měl reflektovat hodnoty sdílené všemi národy v evropském prostoru, ale současně také postihovat pluralitu a pestrost života na našem kontinentu. Nepochybuji o tom, že Dny evropského filmu nám přinesou právě takové filmy, neboť se již tradičně snaží předvést to nejlepší, co v dílnách evropských tvůrců vzniklo. Je třeba připomenout a ocenit, že organizátoři festivalu se také přihlásili k letošnímu evropskému Roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení a věnují tomuto tématu zvláštní sekci hraných i dokumentárních filmů.

Evropská kinematografie získává v posledních letech celosvětový rozměr – už to není jen vyčerpávající soupeření s hollywoodskou produkcí, ale také snaha navzájem se s Amerikou ovlivňovat a spolupracovat. Evropská unie navíc podporuje projekty zaměřené na distribuci evropských filmů v zemích třetího světa a naopak. Ať jsou tedy Dny evropského filmu 2010 i v tomto směru přínosné.

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor statutárního města Brna

 

Copyright © 2010 Eurofilmfest s.r.o. | Koncepce a design: HMS Design, s.r.o. | Joomla webdesign by Easy Software.

Duben 2010

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30